Riddu Riđđu Festivála – et ønske om stolthet

Det å være ung kan bety mangt og meget. Man er fri til å gjøre hvordan man liker best – ta utdanning, jobbe, eller drikke seg full natt etter natt. Det er den følelsen av ubegrenset frihet og mulighet til å bestemme over livets gang som faktisk gjør at en føler seg ung. Festivaler kan oppfattes som symbol på ungdommelig frihet og bekymringsløshet. For ganske mange er det å grille, drikke og kose seg med venner noe som innebærer frihet, og mange synes at de veit ganske mye om hva som skal til på en festival. Det er faktisk ganske få som kunne oppfatte det å snakke om sine røtter og stille spørsmål rundt egen identitet som frihet. For mange er muligheten til å gjøre det underforstått. Uansett var det mange som ikke hadde en sånn forrett.

Riddu Riđđu Festivála oppstod fra et ønske om å være stolt over ens sjøsamiske bakgrunn. Riddu Riđđu Festivála er en internasjonal musikk- og kulturfestival. Den avholdes årlig og finner sted i Kåfjord kommune i Nord-Troms. Dens hovedoppgave er å skape en følelse av stolthet over det å ha samisk opprinnelse. Den hjelper også til å skape en bevissthet om samenes kulturarv og utvikle videre deres kulturelle identitet. Det gjør rede for at både samer og andre minoriteter i Norge kommer til syne. Det er ikke bare folk fra Nord-Norge som kommer på festivalen, og besøkende kommer fra alle steder. For det meste er de urfolk fra ulike deler av verden. Festivalnavnet er av nordsamisk opprinnelse og kan oversettes som “en liten storm på kysten”. Den arrangeres hver sommer siden 1991 og det er flere bestanddeler som er komprimert inn i festivalprogrammet. Det er en hel rekke aktiviteter som tilbys av festivalens spennende og brede program, blant annet teateroppførelser, seminarer og kurs i ulike områder relatert til samisk kultur. Man kan også få en smakebit av samiske kunstutstillinger og livet i ungdomsleirene – bokstavelig sagt.

Da knutepunktfestivalordningen fortsatt var gjeldende, var det mulig å støtte festivalen ved å bruke midler fra statsbudsjettet. Nemlig er festivaler kåret til en av Norges største knutepunktfestivaler og i 2009 fikk knutepunkstatus. Festivalen fikk nasjonal anerkjennelse, både fra lokale myndigheter og en del innflytelsesrike artister. Det er også kjekt med at Riddu Riđđu Festivála er blitt til et aksjeselskap og fikk en del styremedlemmer. Selskapets lederen er Christina Henriksen, en norsk politiker som ble valgt til sametingsrepresentant og er opptatt av kampen for samenes rettigheter. Samarbeidet mellom festivalarrangørene og publikumet er tett. Arrangørene er urfolkets stemme og promoverer gjensidig respekt mellom etnisiteter og landegrenser som verdigrunnlag. Festivalen finner sted fra 12. til 15. juli.

Festivalens historie knyttes til en gruppe samiske ungdommer som ville bli stolte av sin samiske bakgrunn. De innså at de ble nesten umulig å leve et liv der man må holde sin kulturelle identitet i skjul. Deres ide var å forandre selve stereotyperte oppfatningen av samer og vise det sanne ansiktet til Skandinavias urfolk. Med tiden og ved ungdommenes aktive innsats drev det alt over, og ens oppfatning av samer sakte men sikkert begynte å endres.