UKM – Ungdommens Kulturmønstring


Ungdommens Kulturmønstring er et arrangement der unge får uttrykke seg på en kunstnerisk og kulturell måte, og vise fram sine ferdigheter. Det er først konkurranser i alle kommunene, og deretter blir de beste sendt til fylkesmønstring. Etter fylkesmønstringen holdes en nasjonal konkurranse der de beste fra fylkene er med. «De beste» betyr i denne sammenhengen de som har originalitet, kvalitet og kreativitet, og hele poenget med UKM er å representere bredden av kultur.

Denne satsningen er Norges største på ungdomskultur, og har eksistert siden 1985. Det er 25 000 ungdommer som deltar på dette hvert år, og UKM er med på å løfte mangfold i kulturen. Det som er ekstra fint med UKM, er at dette nødvendigvis ikke dreier seg kun om musikk eller dans, det er også en arena for de som ønsker å utfolde seg innen journalistikk, sceneteknikk, arrangementsplanlegging, webdesign, foto-journalistikk eller videodokumentar.

UKMs historie

UKM har som nevnt eksistert siden 1985, og har dermed svært lang erfaring i å ivareta norsk populærkultur. På den tiden var UKM Kulturrådets største satsning på kultur for barn og ungdom, og målet med dette var at barn og unge skulle få mer fokus og høyere prioriteringer. Kulturrådet håpet derfor på at kommuner og fylker skulle tilrettelegge mer for slik kultur. I løpet av mønstringens første år, fulgte de spesielle temaer hvert år. Det første året var det musikk som var temaet, i 1988 var det scenekunst og året etter var det billedkunst, foto, film og håndtverk, I 1990 var temaet som gjorde kulturmønstringen til slik vi kjenner den i dag, nemlig «kultur på tvers».

Organisering

På vinteren begynner de lokale mønstringene som holdes i kommunene. Ettersom Oslo er en såpass stor kommune, har de igjen mønstring for hver bydel. Når det kommer til fylkesmønstringene, foregår disse på våren og i regi av Fylkeskommunen i hvert fylke. Enkelte steder blir regien delegert til barne- og ungdomsrådet eller musikkrådet eller andre lignende instanser. Den nasjonale mønstringen – som kalles både UKM-festivalen og landsmønstringen – foregår i slutten av juni, som regel i Norges tredje største by, Trondheim. Noen ganger kan landsmønstringen arrangeres andre steder også, og i år (2017) ble den arrangert i Sandnes ved Stavanger.

Kjente artister i dag

Flere av de mest kjente artistene vi har i dag, har deltatt på UKM. Odd Nordstoga, Karpe Diem, Jaga Jazzist, Eva Weel Skram og Hanne Hukkelberg har alle deltatt på mønstringen, og disse bidrar til at enda flere interesserer seg for UKM som en mulighet til å komme seg opp og fram.